A Magyarországi Gedeon Társaság
A Társaságról

A Nemzetközi Gedeon Társaság (The Gideons International) olyan keresztyén diplomásokból és üzletemberekből álló nemzetközi szervezet, akiknek szívügye a Szentírás terjesztése.
A Hotel Boscobel-ben találkozott először két hívő férfi, akik Isten vezetésével úgy döntöttek, hogy megalapítják a Gedeon Társaságot. Később még egy hívő férfi csatlakozott hozzájuk, majd a megalakulást követően elindult Társaságunk növekedése.
A Nemzetközi Gedeon Társaság 1903. évi, máig érvényben lévő határozata alapján nem csatlakozik semmilyen más szervezethez, saját programjának végrehajtása érdekében.
A Magyarországi Gedeon Társaság 1989-ben alakult. Tagjai a Zsoltárokkal és a Példabeszédekkel kiegészített Újszövetségeket helyeznek el szállodákban (három nyelvű), kórházi ágyak mellett, ajándékoznak tanulóknak, egyetemi hallgatóknak, egészségügyi dolgozóknak, fegyveres testületek tagjainak és fogvatartottaknak.
A gedeontarsasag.hu weboldalak tartalmáért a Nemzetközi Gedeon Társaság vezetősége felelősséget nem vállal.

Hotel Boscobel a Társaság alapításának helye Wisconsin államban
Szolgálatunk
Társaságunk százkilencvenöt országban szolgál, ahol a gedeoniták és segítőik (a feleségek) eddig kétmilliárd példányt meghaladó számú Bibliát osztottak ki a Társaság – megalakulása óta. Pontosabban: a világ százkilencvenöt országában, autonóm területén és birtokán.
Amikor arról beszélünk, hogy hol vagyunk jelen mint szervezet, inkább az előbbi kifejezést használjuk mint magában azt, hogy "ország", mert sok hely nem önálló ország.
A Nemzetközi Gedeon Társaság – hazánkban – az alapítás óta több mint 3,6 millió példányt helyezett el kórházakban, szállodákban és osztott diákoknak, egyetemi hallgatóknak, fogvatartottaknak és fegyveres testületek tagjai részére. Az osztás során törekszünk a Biblia közvetlen átadására. A Gedeon Bibliák a teljes Bibliából három fontos fejezetet tartalmaznak:
  1. Újszövetség (Ravasz László átdolgozása Károli Gáspár fordításából)
  2. Zsoltárok (Károli Gáspár fordítása)
  3. Példabeszédek (Károli Gáspár fordítása)
A Bibliát adományokból nyomtatják és ezeket ingyen terjesztik a Társaság tagjai. A Gedeon Biblia kereskedelmi forgalomba nem hozható, nem árusítható! Árusítása védjegyoltalmi jogot sért. | Adományokat a Bibliák nyomtatására köszönettel elfogadunk! Bankszámla számunk: OTP 11704007-20095383-00000000

Gedeon Biblia belső borítója
Bibliaosztások
Központunkba naponta rengeteg szentíráskérelem érkezik. Sok ilyen kérelem azonban szolgálatunk határain kívül esik. A gedeoniták nem tölthetik be minden ember minden szükségét.
Éppen ezért a gedeoniták Isten olyan eszközei, akik szerte a világon az élet bizonyos, jól körbehatárolt helyein és „közlekedési útjain” helyezik el az Ő Igéjét. A gyermekek a legritkább kivétellel a világ minden országában iskolába járnak. A legtöbb, ha nem minden kultúrában megtalálható valamiféle felsőoktatási intézmény. Egyre inkább utazásokkal tarkított világunkban életében gyakorlatilag mindenki megfordul egy szállodai szobában. Legtöbbünk előbb vagy utóbb – akár betegként, akár látogatóként – kórteremben találja magát. A katonaság, rendőrség és tűzoltóság minden országban meglévő szervezetek. A börtönökben lévők száma sajnos folyamatosan növekszik. Mindannyian találkozunk ezekkel az "utakkal", sokan életünk során többször is – és így kapcsolatba kerülünk Isten Igéjével. Örüljünk Isten ígéretének, hogy az Ő Igéje nem tér vissza Hozzá üresen! A gedeoniták felelősek azért, hogy szolgálatunk csak ezekre az elfogadott területekre korlátozódjék. Ezek az elfogadott területek viszont nem szabad, hogy ütközzenek az egyházak és a missziós szervezetek munkájával.

A Gedeon Biblia kórházak részére készült változata
Elérhetőség

Kedves Felebarátunk!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Bibliát nem postázunk és egyéni Biblia iránti kéréseket sem tudunk teljesíteni (részletesen: Bibliaosztások menüpont alatt).
Várjuk azoknak az igazgatóknak, intézményeknek a jelentkezését, akik azt szeretnék, hogy náluk legyen Biblia osztás. Ilyen intézmény: Iskola, hotel, kórház, idősek otthona, hajléktalan szálló, rendőrség, tűzoltóság, börtön, honvédségi laktanya.
E-mail: info ¤ gedeontarsasag.hu
Adományokat a Bibliák nyomtatására köszönettel elfogadunk.
Bankszámla számunk: Magyarországi Gedeon Társaság
OTP 11704007-20095383-00000000

II. Kor 9.6. Ezt pedig gondoljátok meg: aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.
7. Ki-ki amint eltökélte szívében, úgy adjon, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.

A Biblia egyik elterjedt fordítása
A Biblia letöltéséhez segítség
Bizonyságtételek 1900-tól
Kedves Testvérünk!
Tagfelvételre jelentkezés(gyülekezeti tagok számára) Zsolt testvérnél tel.: +3620 4767682

Készült 2019-ben | mail: admin¤gedeontarsasag.hu